The little Headphone Stores in Asia & Australia

เงื่อนไขการใช้งาน / Terms of Use

กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

1. เกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ Jaben Thailand Online Store และผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ตามเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทถือว่าการใช้งานใดๆ บน Jaben Thailand Online Store เสมือนว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงในขณะนั้นๆ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์

 

2. เกี่ยวกับราคาสินค้า

 • ราคาสินค้าทั้งหมดได้รวมค่าจัดส่งสินค้าไว้ในราคาสินค้าแล้ว ยกเว้นจะมีการแจ้งเป็นรายกรณี 
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสินค้าอาจมีเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าล็อตใหม่เมื่อสินค้าล็อตถูกจำหน่ายหมด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เห็นสมควร

3. เกี่ยวกับความผิดพลาด การแก้ไข และ การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในเว็บไซต์

บริษัทต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูลสินค้า ในกรณีที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะทำการติดต่อท่านและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เห็นสมควร

 

4. เกี่ยวกับการชำระเงิน

 • บริษัทถือว่าข้อมูลที่ท่านได้แสดง ณ เวลาสั่งซื้อค้านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 • บริษัทใช้การโอนเงินผ่านธนาคารเป็นการชำระเงินหลักของเว็บไซต์ และจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับท่านเมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการโอนเงินแล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินมาที่ [email protected]
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหน้า FAQs

5. เกี่ยวการรับประกันสินค้า

 • ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหน้า FAQs และขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการรับประกันจากเอกสารประกอบสินค้าชิ้นนั้นๆ
 • หากท่านต้องการขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า โดยเป็นสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิด ท่านจะต้องส่งสินค้ากลับมาที่ Jaben Thailand Online Store พร้อมทั้งเอกสารแสดงการสั่งซื้อหรือเอกสารการชำระเงินภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหน้า FAQs
 • ลักษณะสินค้าที่ถือว่าหมดสิทธิภายใต้การประกันสินค้า ได้แก่ สินค้าที่ถูกดัดแปลงแก้ไข ตรารับประกันที่ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย ปัญหาเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 • ในกรณีที่ท่านส่งสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ​ (Service Fee) ในกรณีที่บริษัทตรวจไม่พบปัญหา หรือพบว่าปัญหาที่ท่านระบุเป็นปัญหานอกเหนือจากเงื่อนไขในประกันสินค้า
 • ทั้งนี้เงื่อนไขประกันของสินค้าทุกชึ้นนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่ทาง Jaben Thailand Online Store จะพยายามอย่างที่ดีสุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่าที่จะสามารถทำได้

6. เกี่ยวกับความลับของข้อมูล

ความลับของข้อมูลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทางบริษัท โดยทางบริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ในการแปลกเปลี่ยนหรือขายข้อมูลของท่านให้กับองค์กรหรือสถาบันใดๆ

 

7. การยอมรับข้อตกลง

ทางบริษัทรู้ยินดีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานที่บริษัทได้ระบุ คำว่า "Jaben Thailand Online Store" หรือ "บริษัท" นั้นหมายถึง Jaben Thailand Online Store ซึ่งคือเจ้าของของเว็บไซต์นี้ คำว่า "ท่าน" หมายถึง ผุ้ใช้งาน หรือ ลูกค้า ของเว็บไซต์นี้