/
/
/
6 เดือน โดยศูนย์ไทย
  • Acoustune ARS112 สายอัพเกรดสัญญาณ MMCX to 2.5mm. Balanced จากประเทศญี่ปุ่น

   13,690 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ MMCX to 2.5mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “MMCX” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS113 สายอัพเกรดสัญญาณ MMCX to 4.4mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

   14,490 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ MMCX to 4.4mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “MMCX” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS121 สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 3.5mm. คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

   13,690 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 3.5mm. คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “2-Pin” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS122 สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 2.5mm. Balanced จากประเทศญี่ปุ่น

   13,690 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 2.5mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “2-Pin” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS123 สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 4.4mm. Balanced จากประเทศญี่ปุ่น

   14,490 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ 2-Pin to 4.4mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “2-Pin” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS131 สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 3.5mm. จากประเทศญี่ปุ่น

   14,490 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 3.5mm. คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “Pentaconn” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS132 สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 2.5mm. Balanced จากประเทศญี่ปุ่น

   14,490 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 2.5mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “Pentaconn” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Acoustune ARS133 สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 4.4mm. Balanced จากประเทศญี่ปุ่น

   14,990 ฿
   • สายอัพเกรดสัญญาณ Pentaconn to 4.4mm. Balanced คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
   • ขั้วต่อ IEM แบบใหม่ “Pentaconn” ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเก่า
   • หัวคอนเนคเตอร์ที่ผลิตโดย Nippon Dix Co., Ltd. สำหรับชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
   • สายแบบไฮบริดเคลือบเงินโครงสร้าง 16 Core (OFC เคลือบเงินและ OFC ละเอียดพิเศษ / โล่ 3 ชั้น / โครงสร้างแกน 16 แกนบิด 2 ชั้น / ปลอกสีเทา / PVC ผลิตในญี่ปุ่น)
   • เลือกใช้ปลั๊ก 3 ขั้ว 3.5 mm. ปลั๊ก Balanced 2.5 mm. 4 ขั้ว 2.5 mm. และปลั๊ก Balanced 5 ขั้ว 4.4 mm. ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็กตัวแรกของ Acoustune
   • ปลั๊กรูปตัว L (ทุกประเภท 3.5 mm. / 2.5 mm. / 4.4 mm.) ลดเสียงรบกวน ความต้านทานต่ำ
  • Bowers & Wilkins Formation Tripod ขาตั้งลำโพง สำหรับ Formation Wedge

   7,900 ฿
   BlackBlack
   WhiteWhite
   • ขาตั้งลำโพงสำหรับ B&W Formation Wedge โดยเฉพาะ
   • ขาตั้งลำโพงแบบ 3 ขา
   • โครงสร้างฐานขาตั้งทำจากไม้ทำจากไม้คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน
   • ความสูงขาตั้ง 72.5 เซนติเมตร
   • มีทั้งหมด 2 สี ดำ / ขาว
  • Cayin CS-L2C สายแปลง Lightning เป็น Type-C สำหรับเชื่อมต่อเข้า Cayin RU6

   690 ฿
   • สาย Lightning เป็น Type-C
   • สำหรับใช้ต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านขั้ว Lightning เพื่อต่อเข้า Cayin RU6
   • รองรับ Plug and Play เสียบแล้วใช้งานได้เลย
   • สายทำจากทองแดงชุบดีบุก หุ้มด้วยฉนวน PVC, Mesh Shield เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
   • ขั้วสายทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมง่าย
  • Cayin PH-35X 3.5mm TRS to 4.4mm TRRRS แจ็คแปลงหูฟัง 3.5 mm. เป็น Balance 4.4 mm.

   990 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 3.5 mm. เป็น Balance 4.4 mm.
   • หัวแจ็ครูปตัว L ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการใช้งาน ไม่ทำให้เกะกะเวลาใช้งาน
   • บอดี้ทำจากบอดี้ทำจากสแตนเลส ผสมแมกนีเซียม
   • ทำจากกระบวนการ CNC ทนทานต่อการเกิดออกซิเดชั่น ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
   • ภายในสายทำจากทองแดง High-Purity Single Crystal ชุบเงิน หัวแจ็คชุบทองอย่างดี ทำให้การส่งสัญญาณทำได้อย่างราบลื่น
  • Creator Adapter 4.4mm Female to 3.5mm Male Cable

   8,490 ฿
   • แจ็คแปลง Hi-end จาก 4.4mm ไป 3.5mm
   • แกนสาย Creator Musical Cable
   • ให้คุณภาพเสียงคุณภาพสูงโดยไม่มีการเปลี่ยนเสียงต่ำ ส่งสัญญาณในทางบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
  • DALI IO-6 หูฟังครอบหูไร้สาย รองรับ Bluetooth 5.0 aptX HD

   16,500 ฿
   Army GreenArmy Green
   BlackBlack
   WhiteWhite
   • หูฟังไร้สาย Wireless Hi-Fi Headphones
   • มีความทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างคล่องตัวในชีวิตประจำวัน น้ำหนักเบา
   • ไดรเวอร์แบบ Full-Range ขนาด 50 mm โคนทำจากไฟเบอร์คุณภาพสูง
   • ที่คาดศีรษะ ออกแบบให้ความยืดหยุ่นสูง เนื้อสัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย
   • รองรับ Bluetooth 5.0 Codec : AAC, aptX, aptX HD
   • รองรับระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation (ANC)
   • Clear Voice Communication (CVC) ให้เสียงที่คมชัดในการสนทนา
   • มาตรฐาน IP53 สามารถกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง ป้องกันการฉีดน้ำในระดับเอียงได้ถึง 60 องศา
   • ปุ่มรีโมตคอนโทรลหูฟังด้านขวา สามารถปรับ เพิ่ม-ลด เสียงได้ รวมทั้งควบคุมการเล่นเพลง
   • เล่นเพลงต่อเนื่องนานสุด 30 ชั่วโมง 2.5 ชั่วโมงต่อการชาร์ต 1 ครั้ง
   • หัวแปลงแบบ Mini 3.5mm
   • ที่ชาร์จไฟแบบ USB Type-C
  • DD BC130A สายอัพเกรดหูฟังคุณภาพสูง ขั้ว 2 Pin 0.78 แจ็ค 4.4 Balanced

   8,290 ฿12,990 ฿
   • DD BC130A สายอัพเกรดหูฟัง ขั้ว 2 Pin 0.78 แจ็ค 4.4 Balanced
   • สายหูฟังถักมือมือระดับเทพ เหนือกว่าซีรีส์ Air ทั้งหมด แม้แต่ Sky Pro
   • ใช้ทองแดง 27.2AWG ทำสาย
   • ใช้ทองแดง 24.9AWG ทำฉนวน (Spiral Shielding)
   • แกนสาย Pure Silver แบบ Litz 2
   • สาย OFC แบบ Litz สีดำ
   • สายทองแดงชุบเงินผลึกเดี่ยวแบบ Litz สีเงิน
   • โครงสร้างสายถัก 7 เส้นย่อย ต่อ 1 เส้นใหญ่ (รวม 4 เส้นใหญ่)
   • โครงสร้างสายฉนวนถัก 14 เส้นย่อย ต่อ 1 เส้นใหญ่ (รวม 4 เส้นใหญ่)
   • ฉนวนภายในใช้ Japan NUC chemical Foam HDPE
   • ฉนวนภายนอก SoftFlex PVC โปร่งใสสูง จาก USA
   • ปลั้ก 4.4 Balanced รูปตัว L ทำจากทองแดงชุบทอง 24K
   • ขั้ว 2 Pin 0.78 ทำจากทองแดงผสมเงิน ชุบทอง 24K
  • DD ddHiFi BC50B 2-pin 2.5mm Balanced Headphone Cable 0.78 สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง 2.5 Balance ขั้วพิน 0.78

   1,290 ฿
   • สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง ขั้วแบบ 2-pin แจ็ค 2.5 Balance ขั้วพิน 0.78
   • วัสดุทำจากสแตนเลส ใหเเนื้อพิวสัมพัสที่เรียบ เงาวาว ขนาดเล็ก
   • สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ, กล้อง, เครื่องเล่นเพลง, ฯลฯ
   • ใช้วัสดุเงินบริสุทธิระดับ 7N ในการทำสายขดกัน 4 เส้น
   • ภายในใช้ขดลวดเงินทั้งหมด 30 เส้น และอีก 60 เส้น เพื่อเพิ่มเสียงรอบทิศทาง รวมกัน 90 เส้น นำมาขดรวมกันกัน 4 เส้นใหญ่แบบ 360 องศา
   • สายหูฟังออกแบบโดยการใช้สาย 2 เส้นคุณภาพสูง เดินคู่ขนานกัน ไม่มีรอยต่อ
   • สายมีความยาว 50 เซนติเมตร สำหรับแอมป์แบบ Bluetooth
   • หัวคอนเน็กเตอร์ เจาะทำมุม 45 องศาขนาดใหญ่ เพื่อให้สายหูฟังไม่เกิดอาการบิดงอ หรือ ขาดง่าย เพิ่มความทนทานของสาย
   • ออกแบบให้โค้งมน เพื่อการสวมใส่สบาย ไม่ระคายหู
  • DD ddHiFi BC50B 2-pin 3.5mm Headphone Cable 0.78 สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง Balance 3.5 ขั้วพิน 0.78

   1,290 ฿
   • สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง ขั้ว 2-pin พิน 0.78mm แจ็ค 3.5mm Balance
   • วัสดุทำจากสแตนเลส ใหเเนื้อพิวสัมพัสที่เรียบ เงาวาว ขนาดเล็ก
   • สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ, กล้อง, เครื่องเล่นเพลง, ฯลฯ
   • ใช้วัสดุเงินบริสุทธิระดับ 7N ในการทำสายขดกัน 4 เส้น
   • ภายในใช้ขดลวดเงินทั้งหมด 30 เส้น และอีก 60 เส้น เพื่อเพิ่มเสียงรอบทิศทาง รวมกัน 90 เส้น นำมาขดรวมกันกัน 4 เส้นใหญ่แบบ 360 องศา
   • สายหูฟังออกแบบโดยการใช้สาย 2 เส้นคุณภาพสูง เดินคู่ขนานกัน ไม่มีรอยต่อ
   • สายมีความยาว 50 เซนติเมตร สำหรับแอมป์แบบ Bluetooth
   • หัวคอนเน็กเตอร์ เจาะทำมุม 45 องศาขนาดใหญ่ เพื่อให้สายหูฟังไม่เกิดอาการบิดงอ หรือ ขาดง่าย เพิ่มความทนทานของสาย
   • ออกแบบให้โค้งมน เพื่อการสวมใส่สบาย ไม่ระคายหู
  • DD ddHiFi BC50B 2.5 Balanced Headphone Cable MMCX สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง 2.5 Balance ขั้วพิน MMCX

   1,290 ฿
   • สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง 2.5 Balance ขั้วพิน MMCX
   • วัสดุทำจากสแตนเลส ใหเเนื้อพิวสัมพัสที่เรียบ เงาวาว ขนาดเล็ก
   • สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ, กล้อง, เครื่องเล่นเพลง, ฯลฯ
   • ใช้วัสดุเงินบริสุทธิระดับ 7N ในการทำสายขดกัน 4 เส้น
   • ภายในใช้ขดลวดเงินทั้งหมด 30 เส้น และอีก 60 เส้น เพื่อเพิ่มเสียงรอบทิศทาง รวมกัน 90 เส้น นำมาขดรวมกันกัน 4 เส้นใหญ่แบบ 360 องศา
   • สายหูฟังออกแบบโดยการใช้สาย 2 เส้นคุณภาพสูง เดินคู่ขนานกัน ไม่มีรอยต่อ
   • สายมีความยาว 50 เซนติเมตร สำหรับแอมป์แบบ Bluetooth
   • หัวคอนเน็กเตอร์ เจาะทำมุม 45 องศาขนาดใหญ่ เพื่อให้สายหูฟังไม่เกิดอาการบิดงอ หรือ ขาดง่าย เพิ่มความทนทานของสาย
   • ออกแบบให้โค้งมน เพื่อการสวมใส่สบาย ไม่ระคายหู
  • DD ddHiFi BC50B 3.5 Headphone Cable MMCX สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง 3.5 Balance ขั้วพิน MMCX

   1,290 ฿
   • สายเปลี่ยนหูฟังคุณภาพสูง 3.5 Balance ขั้วพิน MMCX
   • วัสดุทำจากสแตนเลส ใหเเนื้อพิวสัมพัสที่เรียบ เงาวาว ขนาดเล็ก
   • สำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ, กล้อง, เครื่องเล่นเพลง, ฯลฯ
   • ใช้วัสดุเงินบริสุทธิระดับ 7N ในการทำสายขดกัน 4 เส้น
   • ภายในใช้ขดลวดเงินทั้งหมด 30 เส้น และอีก 60 เส้น เพื่อเพิ่มเสียงรอบทิศทาง รวมกัน 90 เส้น นำมาขดรวมกันกัน 4 เส้นใหญ่แบบ 360 องศา
   • สายหูฟังออกแบบโดยการใช้สาย 2 เส้นคุณภาพสูง เดินคู่ขนานกัน ไม่มีรอยต่อ
   • สายมีความยาว 50 เซนติเมตร สำหรับแอมป์แบบ Bluetooth
   • หัวคอนเน็กเตอร์ เจาะทำมุม 45 องศาขนาดใหญ่ เพื่อให้สายหูฟังไม่เกิดอาการบิดงอ หรือ ขาดง่าย เพิ่มความทนทานของสาย
   • ออกแบบให้โค้งมน เพื่อการสวมใส่สบาย ไม่ระคายหู
  • DD ddHiFi DJ30A Female 3.5 mm. Adapter แจ็คแปลง 3.5 mm เป็น 4.4 mm

   990 ฿
   • แจ็คแปลง 3.5 mm เป็น 4.4 mm รูปตัว T หมุนได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
   • ออกแบบมาสำหรับเครื่องเล่นที่มีแจ็ค 4.4 Balanced แต่ไม่มีแจ็คสำหรับธรรมดา 3.5 mm.
   • สำหรับเครื่องเล่นพกพา FiiO , DAC , AMP
   • ไม่รองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลง Sony และ Walkman ทุกรุ่น
   • วัสดุแจ็คทำจากอลูมิเนียม ผ่านกระบวนการ Sandblasting กับ Anodizing
   • ขนาด 16.5 mm. (กว้าง 10 ยาว 18) ไม่รวมหัวแจ็ค
   • น้ำหนัก 6 กรัม
   • สินค้านี้ อาจจะใช้ไม่ได้กับเครื่องเล่นบางรุ่น โปรดเช็คเครื่องเล่นของท่านก่อนสั่งซื้อ
  • DD ddHiFi DJ35AG 2.5mm Balanced Female to 3.5mm แจ็คแปลงหูฟัง 2.5 บาล้านซ์เป็น 3.5 มาตราฐาน

   790 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 2.5 บาล้านซ์เป็น 3.5 มาตราฐาน รุ่น Limited Edition
   • สำหรับเครื่องเล่นพกพา FiiO , DAC , AMP
   • วัสดุแจ็คทำจากอลูมิเนียมชุบด้วยทอง 24k มีการยึดเกาะที่แข็งแรงไม่หลุดลอกง่าย
   • ออกแบบมาให้เห็นภายในได้ จากดั้งเดิมที่เป็นสีดำ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นแจ็คที่คุณเสียบเข้าไปข้างในได้
   • ขนาด 9 มิล × 13 มิล × 8.5 มิล
   • น้ำหนัก 2.5 กรัม
  • DD ddHiFi DJ44AG 2.5mm Balanced Female to 4.4mm แจ็คแปลงหูฟัง 2.5 บาล้านซ์เป็น 4.4 บาล้านซ์

   850 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 2.5 บาล้านซ์เป็น 4.4 บาล้านซ์เ รุ่น Limited Edition
   • สำหรับเครื่องเล่นพกพา FiiO , DAC , AMP
   • วัสดุแจ็คทำจากอลูมิเนียมชุบด้วยทอง 24k มีการยึดเกาะที่แข็งแรงไม่หลุดลอกง่าย
   • ออกแบบมาให้เห็นภายในได้ จากดั้งเดิมที่เป็นสีดำ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นแจ็คที่คุณเสียบเข้าไปข้างในได้
   • ขนาด 16.5 มิล × 13 มิล × 8.5 มิล
   • น้ำหนัก 3.5 กรัม
  • DD ddHiFi DJ44B Female 4.4mm. Balanced to 2.5mm. Adapter แจ็คแปลงหูฟังคุณภาพสูงจาก ddHiFi

   990 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 4.4mm. Balanced เป็น 2.5mm. Balanced
   • บอดี้ทำจากแสตนเลส ที่ผ่นากระบวนการ CNC อย่างดี
   • ภายในแจ็คใช้สาย 6N OCC ในแต่ละ Channel เชื่อมต่อด้วยสาย OCC ที่แยกออกจากกัน
   • น้ำหนักประมาณ 10 กรัม
  • DD ddHiFi DJ44B Mark II แจ็คแปลงหูฟัง 4.4mm. to 2.5mm แบบ Balanced

   1,390 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 4.4 mm. Balanced เป็น 2.5 mm. Balanced
   • หน้าสัมผัสภายใน Socket ชุบทองอย่างดีให้การส่งสัญญาณทำได้อย่างราบลื่น
   • Shielding Ring ทองแดงชุบทองช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนระหว่าง Socket Gaps
   • ภายในใช้สายถักผสมระหว่างทองแดง 6N OCC และ ทองแดง 6N OCC ชุบเงิน
   • ขนาดเล็กน้ำหนักเบากว่าเดิม ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
  • DD ddHiFi DJ44C Female 4.4mm. Balanced to 3.5mm. Adapter แจ็คแปลงหูฟังคุณภาพสูงจาก ddHiFi

   1,390 ฿
   • แจ็คแปลงหูฟัง 4.4mm. Balanced เป็น 3.5mm. Balanced
   • บอดี้ทำจากแสตนเลส ที่ผ่นากระบวนการ CNC อย่างดี
   • ภายในแจ็คใช้สาย 6N OCC ในแต่ละ Channel เชื่อมต่อด้วยสาย OCC ที่แยกออกจากกัน
   • น้ำหนักประมาณ 10 กรัม

  พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ

  ตะกร้าสินค้า

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   เปิดใช้งานตลอด

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
   รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้เพื่อการแสดง Popup

   คุกกี้ประเภทนี้จะทำการแสดงโฆษณาเกี่ยวโปรโมชั่นบทเว็บของ jaben.co.th ให้กับท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การแสดงโฆษณาให้กับท่านอาจจะมีความคลาดเคลื่อน และ ซ้ำซ้อนได้
   รายละเอียดคุกกี้

  บันทึก