FAQs คำถามที่พบบ่อย

jaben bear

คำถามทั่วไป

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของเรา ระบบจะเก็บข้อมูลอ้างอิงของท่านไว้โดยอัตโนมัติ และส่งข้อมูลให้กับพนักงานของเรา จึงมั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อของท่านจะไม่ตกหล่น และทำให้ง่ายต่อการให้บริการในอนาคต

เราทำการอัพเดตจำนวนสินค้าที่จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของเราตลอดเวลา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจำนวนสินค้านั้นๆ มีคงเหลืออยู่ในสต๊อกจริง

หากเป็นสินค้าสั่งจองจะมีระยะเวลารอสินค้าระบุไว้ที่สินค้า ท่านสามารถอ้างอิงข้อมูลได้

** ในกรณีที่สินค้าที่ท่านสั่งขาดสต๊อกกระทันหัน พนักงานของเราจะรีบติดต่อกลับไปหาท่านพร้อมทั้งช่วยท่านแก้ปัญหาอย่างดีที่สุด

บริษัทถือว่าข้อมูลที่ท่านได้แสดง ณ เวลาสั่งซื้อค้านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่พบมีข้อบกพร่องในการใช้งาน โดยการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัท โดยการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขในการใช้งาน

ทางบริษัท Jaben (Thailand) Co., Ltd รู้สึกยินดีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานที่บริษัทได้ระบุ คำว่า “Jaben Thailand Online Store” หรือ “บริษัท” นั้นหมายถึง Jaben Thailand Online Store ซึ่งคือเจ้าของของเว็บไซต์นี้ คำว่า “ท่าน” หมายถึง ผุ้ใช้งาน หรือ ลูกค้า ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ Jaben Thailand Online Store และผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ตามเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทถือว่าการใช้งานใดๆ บน Jaben Thailand Online Store เสมือนว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงในขณะนั้นๆ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์

บริษัทต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับข้อมูลสินค้า ในกรณีที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะทำการติดต่อท่านและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เห็นสมควร

  • ราคาสินค้าทั้งหมดได้รวมค่าจัดส่งสินค้าไว้ในราคาสินค้าแล้ว ยกเว้นจะมีการแจ้งเป็นรายกรณี
  • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
  • ราคาสินค้าอาจมีเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าล็อตใหม่เมื่อสินค้าล็อตถูกจำหน่ายหมด
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เห็นสมควร

ความลับของข้อมูลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทางบริษัท โดยทางบริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ในการแปลกเปลี่ยนหรือขายข้อมูลของท่านให้กับองค์กรหรือสถาบันใดๆ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ทางบริษัทของเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างที่ดีสุดตามมาตรฐานธุรกิจการค้าออนไลน์ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและทางบริษัทไม่มีนโยบายในการขาย นำกลับมาใช้ใหม่ เช่าซื้อ เปิดเผย หรือให้ยืมข้อมูลใดๆ กับองกรณ์หรือสถาบันใดๆ

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาในเครื่องเซอร์เวอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หากท่านมีข้อส่งสัยท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง [email protected]

การใช้งานเว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนท่านได้อ่านข้อตกลงและยอมรับข้อตกลงของทางเว็บไซต์

a. เพื่อพัฒนาการบริการของบริษัทสำหรับท่าน

บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการพัฒนาระบบและบริการของทางบริษัท

 

b. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางบริษัทให้แก่ท่าน

บริษัทจะส่งรายละเอียดของสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ท่านในกรณีเมื่อมีสินค้าหรือบริการใหม่ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือถ้าท่านสนใจจะรับข้อมูลสินค้าและบริการท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านมาที่ [email protected] และทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านลงในฐานข้อมูล

ในบางกรณีทางเว็บไซต์จะมีการเปลี่ยนแปลงบริการและข้อตกลง ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้งที่ใช้งาน

  • Username
  • ชื่อและนามสกุลของท่าน
  • ที่อยู่ของท่าน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • email ของท่าน

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ทางบริษัทใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการแชร์ ขาย ส่งต่อ หรือ นำไปใช้ในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น

ทางหากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อทางบริษัทโดยตรงเพื่อขอคำขี้แจง

บริษัทได้ทำการติดตั้งเว็บไซต์นี้ไว้บนเครื่องเซอร์เวอร์ที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและผู้ดูแลรักษาระบบตลอดเวลา ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและไม่ถูกนำไปใช้ทางที่ผิดกฏหมายหรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ท่าน

เกี่ยวกับ JABEN และ Facebook Login Integration

ทางบริษัทได้เปิดใช้งานระบบ Facebook Login ให้แก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการล็อกอินเข้าเว็บไซต์ www.jaben.co.th ด้วยบัญชี Facebook ของท่าน เมื่อท่านล็อกอินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยระบบของ www.jaben.co.th จะสร้าง ID ใหม่สำหรับท่าน และไม่ได้จัดเก็บรหัสผ่าน Facebook ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นในระบบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ เผยแพร่ หรือ แชร์ข้อมูลของท่านให้กับองค์กรใดๆ

หากท่านมีความประสงค์ต้องการ แก้ไข ลบบัญชีและข้อมูลของท่าน ออกจากระบบ www.jaben.co.th และบริการเชื่อมต่อ Facebook ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังทีมงานได้ตลอดเวลา ติดต่อทีมงาน JABEN

พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ

ตะกร้าสินค้า