ขั้นตอนการรับโค้ดส่วนลด

  1. กดเลือกสินค้าใส่ตะกร้า
  2. เข้าไปที่ ตะกร้าสินค้า หรือ หน้าสั่งซื้อสินค้า
  3. ระบบจะแสดงโค้ดส่วนให้โดยอัตโนมัติ หากสินค้าที่คุณเลือกถูกต้องตามเงื่อนไขของโค้ดส่วนลด
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดเลือกสินค้าใส่ตะกร้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดไปที่ ตะกร้าสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดโค้ดรับส่วนลดที่หน้าตะกร้าสินค้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดโค้ดรับส่วนลดที่หน้าสั่งซื้อสินค้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดเลือกสินค้าใส่ตะกร้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดไปที่ ตะกร้าสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้า
How to get Discount Coupon Code รับโค้ดส่วนลดง่ายนิดเดียว
กดโค้ดรับส่วนลดที่หน้าตะกร้าสินค้า
กดโค้ดรับส่วนลดที่หน้าสั่งซื้อสินค้า

ติดปัญหา สอบถามรายละเอียด

If you need assistance, please feel free to contact us.

Our friendly staff will be happy to assist you on your specific solution, product selection and the order process 😊

พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ

ตะกร้าสินค้า