/
/
/
Power Supply & Cables

สายไฟประสิทธิภาพสูง และ เครื่องกรองไฟชั้นนำ เพื่อปรับสภาพให้เสียงเงียบสงัด รายละเอียดฉ่ำ แบรนด์ชั้นนำ ของแท้ ประกันศูนย์ ส่งเร็ว เลือกเลย

ตัวกรอง Showing 1 - 23 of 23 results
ช่วงราคา
แบรนด์
หมวดหมู่
Tags
  • Clef Audio CleanSOURCE-1se เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 8 ช่อง Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video ลดเสียงรบกวน

   18,300 ฿
   • CleanSOURCE-1se เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 8 ช่อง
   • สำหรับงาน Audio และ Video ช่วยลดเสีงรบกวน
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris VI Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง ZX-Filter ติดตั้งชุดอุปกรณ์พิเศษซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน อันเกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเสียบผ่านแต่ละเต้ารับไหลย้อนกลับ
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
   • เทคโนโลยี Vega Filter Technology, วงจรกรองออกแบบพิเศษเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแสดงผลในย่านวิดิโอโดยเฉพาะ
   • เทคโนโลยี Polaris Plus วงจรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อขจัดไฟฟ้ากระแสตรง ที่รบกวนการทำงานของระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • Clef Audio GroundZERO ให้ระบบไฟสมบูรณ์สะอาดยิ่งขึ้น

   9,900 ฿
   • ช่วยทำให้ระบบไฟสมบูรณ์และสะอาดยิ่งขึ้น โดยจะขจัด Noise ที่ปะปนออกมา
   • พื้นเสียงรบกวนต่ำ
   • เครื่องดนตรีและเสียงร้องที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
   • เพิ่มคุณภาพอากาศและอวกาศ
   • รายละเอียดเครื่องมือที่แม่นยำและแม่นยำยิ่งขึ้น
   • มาพร้อมกับสาย RCA ที่ถอดออกได้
  • Clef Audio PowerBride 10 เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video ลดเสียงรบกวน

   9,600 ฿
   • PowerBride 10 เครื่องกรองไฟ Power Conditioner
   • เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง สำหรับงาน Audio และ Video ช่วยลดเสีงรบกวน
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง ZX-Filter ติดตั้งชุดอุปกรณ์พิเศษซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน อันเกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเสียบผ่านแต่ละเต้ารับไหลย้อนกลับ
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
   • เทคโนโลยี Vega Filter Technology, วงจรกรองออกแบบพิเศษเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแสดงผลในย่านวิดิโอโดยเฉพาะ
  • Clef Audio PowerBride 6S เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 6 ช่อง Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video ลดเสียงรบกวน

   5,100 ฿
   • PowerBride 6S เครื่องกรองไฟ Power Conditioner
   • เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 6 ช่อง สำหรับงาน Audio และ Video ช่วยลดเสีงรบกวน
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง ZX-Filter ติดตั้งชุดอุปกรณ์พิเศษซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน อันเกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเสียบผ่านแต่ละเต้ารับไหลย้อนกลับ
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
  • Clef Audio PowerBride 8 เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 8 ช่อง Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video ลดเสียงรบกวน

   8,400 ฿
   • PowerBride 8 เครื่องกรองไฟ Power Conditioner
   • เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 8 ช่อง สำหรับงาน Audio และ Video ช่วยลดเสีงรบกวน
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง ZX-Filter ติดตั้งชุดอุปกรณ์พิเศษซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน อันเกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเสียบผ่านแต่ละเต้ารับไหลย้อนกลับ
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
  • Clef Audio PowerBride Duo เครื่องกรองไฟ Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video

   3,200 ฿
   • PowerBride Duo เครื่องกรองไฟ Power Conditioner
   • เครื่องกรองไฟสำหรับงาน Audio และ Video
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง ZX-Filter ติดตั้งชุดอุปกรณ์พิเศษซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวน อันเกิดจากอุปกรณ์ซึ่งเสียบผ่านแต่ละเต้ารับไหลย้อนกลับ
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
  • Clef Audio PureSine-1200 เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 6 ช่อง Power Conditioner สำหรับงาน Audio และ Video ลดเสียงรบกวน

   35,000 ฿
   • Clef Audio PureSine-1200 เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 6 ช่อง
   • สำหรับงาน Audio และ Video ช่วยลดเสีงรบกวน
   • รองรับการจ่ายไฟสูงสุด 1200 w
   • วงจรกรองขนาดใหญ่แบบ Polaris VI Filter วงจรป้องกันการรบกวนข้ามช่อง สามารถขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 95%
   • เทคโนโยลีสำคัญ Venus Engine ที่คอยตรวจสอบความผิดปกติ ความคลาดเคลื่อนที่ปรากฏในกระแสไฟฟ้า แล้วปรับแก้ให้ถูกต้องเหมาะสม
   • ดวงไฟบอกสถานะการต่อสายไฟฟ้า ( Power, Ground and Phase)
   • เทคโนโลยีสายแบบพิเศษ Star Wiring Technic ซึ่งแต่ละเต้ารับจะได้รับการเดินสายแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อันเป็นการลดสัญญาณรบกวนข้ามช่อง
   • เทคโนโลยี Vega Filter วงจรกรองออกแบบพิเศษเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนในกระแสไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแสดงผลในย่านวิดิโอโดยเฉพาะ
   • เทคโนโลยี Polaris Plus วงจรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อขจัดไฟฟ้ากระแสตรง ที่รบกวนการทำงานของระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • FiiO PL50 2023 หม้อแปลง Toroidal ขนาด 50VA

   5,490 ฿
   • แหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมเชิงเส้น
   • ให้ Output แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร เสียงรบกวนต่ำ
   • เลือกใช้แต่ส่วนประกอบระดับออดิโอไพล์
   • หม้อแปลง Toroidal ขนาด 50VA ปรับแต่งพิเศษ
   • วงจรเรียงกระแสแบบสะพาน Shindengen
   • ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า TI
   • ตัวเก็บประจุ Nippon Chemi-Con
   • ตัวเก็บประจุ Rubycon
   • บอดี้ทำจากอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม
   • รองรับเอาต์พุตแรงดันคู่ปรับได้ผ่านสวิตซ์
   • ช่วยสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริง
   • ให้เสียงของคุณมีพื้นเสียงที่ต่ำลง
   • ไดนามิกและทรานเซียนท์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น
   • โทนเสียงที่อบอุ่นและแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับความถี่ต่ำ
   • ได้รับการรับรองความปลอดภัยระดับสากลหลายฉบับ
  • FURMAN BATT1500-EXT แบตเตอรี่ภายนอกแบบใส่แร็คสำหรับ F1500-UPS

   29,900 ฿
   • ขยายเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ F1500-UPS ของ Furman ได้มากถึง 4x
   • การกำหนดค่า 2U รองรับการติดตั้งทั้งแบบแร็คและทาวเวอร์
   • โครงสร้างโลหะแข็งช่วยให้จัดวางในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
   • สวิตช์ไฟในเครื่องสำหรับการรีเซ็ตและควบคุมด้วยตนเอง
   • ฟิวส์ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้เข้าถึงได้ง่ายจากแผงด้านหลัง
  • FURMAN ELITE-10 EI เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า

   23,490 ฿
   • เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า พร้อมปลั๊กไฟ Power Conditioner Smart Sequencing
   • ซีรีส์ Multi-Stage Protection (SMP) ที่มีระบบ Extreme Voltage Shutdown (EVS)
   • รองรับเทคโนโลยี SMP ให้การปกป้องในระดับสูงสุด
   • รองรับเทคโนโลยี LiFT ช่วยลดสัญญาณรบกวนของสาย AC ได้อย่างมาก
   • รองรับเทคโนโลยี EVS ปกป้องอุปกรณ์จากสภาวะแรงดันไฟเกินที่เป็นอันตราย
   • ให้การจ่ายไฟ 230 VAC ที่เสถียรเป็นพิเศษจากแหล่งไฟฟ้าแรงต่ำหรือแรงสูง
   • เทคโนโลยีการกรองเชิงเส้น (LiFT) เพื่อความชัดเจนของเสียง / วิดีโอที่ไม่มีใครเทียบ
   • เทคโนโลยีการวิ่งที่ยอดเยี่ยมและไร้เสียงรบกวนช่วยให้จัดวางในสภาพแวดล้อมการฟังที่สำคัญ
   • โมดูลป้องกันไฟกระชากแบบถอดได้สำหรับขั้วต่อ Telco และเคเบิล / ดาวเทียม
   • ความจุ 16A แบบ RMS
  • FURMAN F1500-UPS เพาเวอร์ซัพพลาย สามารถสำรองไฟได้ถึง 1500VA

   59,900 ฿
   • แบตเตอรี่สำรอง 1500VA ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณในภาวะไฟฟ้าดับ ทำให้สามารถบันทึกแอปพลิเคชัน โปรแกรม และปิดระบบได้อย่างสวยงาม
   • เทคโนโลยี SMP ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Furman ให้การป้องกันไฟกระชากและไฟกระชากในระดับสูงสุดที่มีอยู่
   • เทคโนโลยีการกรองเชิงเส้น (LiFT) เพื่อความชัดเจนของเสียง/วิดีโอที่ไม่มีใครเทียบ
   • Extreme Voltage Shutdown (EVS) ปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากสภาวะแรงดันไฟเกินอย่างต่อเนื่อง
   • Dual Learning IR Blasters ช่วยให้ปิดส่วนประกอบระยะไกลได้อย่างปลอดภัย
   • การตั้งโปรแกรมแบบกำหนดเองให้การควบคุมยูนิตผ่านการ์ด RS-232 (รวมอยู่ด้วย) หรือการ์ดอินเตอร์เฟส TCP/IP เสริม (แยกจำหน่าย)
   • ตัวบ่งชี้ดิจิตอล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าและสถานะการทำงานของหน่วย
   • อัตรา 12 แอมป์พร้อมเบรกเกอร์สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม
   • ซอฟต์แวร์ควบคุมพลังงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ UPS ได้สูงสุด
   • รองรับอินเทอร์เฟซ USB
   • การจัดการโหลดที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรพลังงานชั่วคราวให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
   • การควบคุมแรงดันไฟฟ้า AVR ให้ Output 120V (±5%-10%) ที่สอดคล้องกัน
   • เทคโนโลยี BlueBOLT (พร้อมการ์ด TCP/IP เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก) ให้การควบคุมระยะไกลเพื่อรีบูตส่วนประกอบ เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าจากทุกที่ในโลก
   • เต้ารับด้านหลังทั้งหมดแปดช่องในฝั่งแยก (โหลดที่สำคัญและไม่สำคัญ)
   • มีชุดแบตเตอรี่ภายนอก (แยกจำหน่าย) และอาจต่อสายโซ่กับ F1500-UPS เพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่
  • FURMAN M-10LX-E เครื่องกรองไฟเทคโนโลยี RFI/EMI รองรับโหลด 10A

   6,590 ฿
   • เครื่องกรองไฟเทคโนโลยี RFI/EMI กรองเสียงรบกวน
   • วงจรการปกป้องระดับพื้นฐานป้องกันไฟฟ้าตก ไฟเกิน และไฟกระชาก
   • วงจรการกรองกระแสไฟฟ้าระดับมาตรฐานแบบนอนลิเนียร์
   • “Portection OK” Indicator ไฟ LED ที่แผงด้านหน้าจะช่วยให้คุณรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณนั้นได้รับการป้องกัน
   • มีไฟส่องสว่างแร็คด้านหน้า
   • มีช่องจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด 11 ช่อง
   • 10 ช่องที่แผงด้านหลังและ 1 ช่องสำหรับอำนวยความสะดวกที่แผงด้านหน้า
   • แรงดันไฟฟ้า สูงสุดที่. 12,000 โวลต์ 650 VAC
   • การลดระดับสัญญาญรบกวน. 20dB @ 1.5 Mhz to 20 Mhz
   • อัตรากระแสไฟ AC สูงสุด. 10 แอมป์,230 VAC @ 50Hz
  • FURMAN M-10X-E เครื่องกรองไฟเทคโนโลยี RFI/EMI รองรับโหลด 10A

   4,590 ฿
   • เครื่องกรองไฟเทคโนโลยี RFI/EMI กรองเสียงรบกวน
   • วงจรการปกป้องระดับพื้นฐานป้องกันไฟฟ้าตก ไฟเกิน และไฟกระชาก
   • วงจรการกรองกระแสไฟฟ้าระดับมาตรฐานแบบนอนลิเนียร์
   • “Portection OK” Indicator ไฟ LED ที่แผงด้านหน้าจะช่วยให้คุณรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณนั้นได้รับการป้องกัน
   • มีไฟส่องสว่างแร็คด้านหน้า
   • มีช่องจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด 11 ช่อง
   • 10 ช่องที่แผงด้านหลังและ 1 ช่องสำหรับอำนวยความสะดวกที่แผงด้านหน้า
   • แรงดันไฟฟ้า สูงสุดที่. 12,000 โวลต์ 650 VAC
   • การลดระดับสัญญาญรบกวน. 20dB @ 1.5 Mhz to 20 Mhz
   • อัตรากระแสไฟ AC สูงสุด. 10 แอมป์,230 VAC @ 50Hz
  • FURMAN PL-8C-E เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 10A Multi-Stage Protection

   12,900 ฿
   • เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 10A Multi-Stage Protection
   • เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบ Balanced Power Conditioner, มีความบาล๊านซ์เพาเวอร์ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด้วยการแยก สำหรับการใช้งานจ่ายไฟฟ้าที่ลดสัญญาญรบกวนต่ำที่สุด
   • SMP, Series multi-stage protection วงจรป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้ากระชาก
   • E.V.S. Extreme Voltage Shutdown, วงจรป้องกันโวลต์เทจที่รุนแรงสูงกว่าปกติ เช่นฟ้าผ่า การสูญเสีย ground
   • LIFT, Linear Filtering Technology, วงจรกรองกระแสไฟฟ้าลดสัญญาญรบกวนที่มากับกระแสไฟฟ้า
   • Isolated outlet banks มีเอ้าเล็ทแยกใช้กับอุปกรณ์ดิจิตอล และอนาล็อก
   • Built-in 10 แอมป์พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว
   • ตัวป้องกันไฟกระชากและตัวกรอง AC พร้อมช่องจ่ายไฟที่แผงด้านหลัง 10 ช่องและเต้าเสียบด้านหน้า 1 ช่อง
   • แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน. 180V-274V 10 แอมป์
   • ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า 3,000 แอมป์
   • กระแสแรงกระตุ้นสูงสุด 6,500 แอมป์
   • มีการป้องกันแบบระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบจะปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าถึง 275 Vac Nominal
   • การลดทอนสัญญาญรบกวน. 10 dB @ 10 kHz, 40 dB@ 100 kHz, 50 dB@ 500 dB
  • FURMAN PL-PLUS C E เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 10A Multi-Stage Protection

   16,590 ฿
   • เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 10A Multi-Stage Protection
   • มีหลอด LED เพิ่มความสว่าง 2 ดวง
   • โวลต์มิเตอร์ LED 20 ดวงตรวจสอบและแสดงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
   • เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบ Balanced Power Conditioner, มีความบาล๊านซ์เพาเวอร์ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด้วยการแยก สำหรับการใช้งานจ่ายไฟฟ้าที่ลดสัญญาญรบกวนต่ำที่สุด
   • SMP, Series multi-stage protection วงจรป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้ากระชาก
   • E.V.S. Extreme Voltage Shutdown, วงจรป้องกันโวลต์เทจที่รุนแรงสูงกว่าปกติ เช่นฟ้าผ่า การสูญเสีย ground
   • LIFT, Linear Filtering Technology, วงจรกรองกระแสไฟฟ้าลดสัญญาญรบกวนที่มากับกระแสไฟฟ้า
   • Isolated outlet banks มีเอ้าเล็ทแยกใช้กับอุปกรณ์ดิจิตอล และอนาล็อก
   • Built-in 10 แอมป์พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว
   • ตัวป้องกันไฟกระชากและตัวกรอง AC พร้อมช่องจ่ายไฟที่แผงด้านหลัง 10 ช่องและเต้าเสียบด้านหน้า 1 ช่อง
   • ช่องต่อแบบ BNC พร้อมสวิทช์ต่อแร็ค 12VAC 500MA
   • แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน. 180V-274V 10 แอมป์
   • ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า 3,000 แอมป์
   • กระแสแรงกระตุ้นสูงสุด 6,500 แอมป์
   • มีการป้องกันแบบระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบจะปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าถึง 275 Vac Nominal
   • การลดทอนสัญญาญรบกวน. 10 dB @ 10 kHz, 40 dB@ 100 kHz, 50 dB@ 500 dB
  • FURMAN PL-PRO DMCE เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 16A มีไฟ LED Volt | Ammeter

   25,900 ฿
   • เครื่องกรองไฟ รองรับโหลดสูงสุด 16A Multi-Stage Protection
   • ไฟ LED แบบพับเก็บได้รางคู่ เรียบส่องสว่างอุปกรณ์ในชั้นวาง
   • ไฟ LED แสดงสถานะเตือน เมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่นอกช่วงที่กำหนดหรือเมื่อมีการป้องกันอันตราย
   • SMP, Series multi-stage protection วงจรป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้ากระชาก
   • E.V.S. Extreme Voltage Shutdown, วงจรป้องกันโวลต์เทจที่รุนแรงสูงกว่าปกติ เช่นฟ้าผ่า การสูญเสีย ground
   • LIFT, Linear Filtering Technology, วงจรกรองกระแสไฟฟ้าลดสัญญาญรบกวนที่มากับกระแสไฟฟ้า
   • Isolated outlet banks มีเอ้าเล็ทแยกใช้กับอุปกรณ์ดิจิตอล และอนาล็อก
   • Volt Meter / Amp Meter แบบดิจิตอลขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มหรี่ไฟแบบแยก แสดง Voltage แบบเส้นและกระแส RMS ที่แท้จริง
   • อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่แผงด้านหน้าช่วยให้คุณชาร์จอุปกรณ์มีเดียส่วนใหญ่หรือจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ USB
   • เต้ารับทั้งหมด 11 ช่อง ตัวป้องกันไฟกระชากและตัวกรอง AC พร้อมช่องจ่ายไฟที่แผงด้านหลัง 10 ช่องและเต้าเสียบด้านหน้า 1 ช่อง
   • ช่องต่อแบบ BNC พร้อมสวิทช์ต่อแร็ค 12VAC 500MA
   • 16 แอมป์ กระแสไฟขาออกสูงสุด (สูงสุด 3680 วัตต์)
   • แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน. 180V-274V ที่ 20 แอมป์
   • ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า 3,000 แอมป์
   • กระแสแรงกระตุ้นสูงสุด 6,500 แอมป์
   • มีการป้องกันแบบระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบจะปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าถึง 275 Vac Nominal
   • การลดทอนสัญญาญรบกวน. 10 dB @ 10 kHz, 40 dB@ 100 kHz, 50 dB@ 500 dB
  • GUSTARD Fuse รุ่น 3.15A ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง สำหรับ A26 | R26 | H26

   850 ฿
   • รุ่น 3.15A ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง สำหรับ A26 | R26 | H26
   • ไส้ฟิวส์ทำจากทรายควอทซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและผงทองแดงนาโนเรด
   • หน้าสัมผัสทั้งหมดเคลือบทอง มีอิมพีแดนซ์ต่ำ หน้าสัมผัสดี และทนทานต่อการเกิดออกซิเดชัน
   • ทรายควอทซ์และผงทองแดงมีประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม และความต้านทานของผงทองแดงต่ำมาก
   • เพิ่มช่วงการได้ยินและลดการบิดเบือนเสียง
   • การขยายความถี่สูงนั้นดีและงดงาม ความถี่กลางนั้นเต็มและหนาแน่น และถี่ต่ำนั้นลงได้ลึกและหนักแน่น
  • GUSTARD Fuse รุ่น 630mA ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง สำหรับ AH90 | U18 | C18

   850 ฿
   • Fuse รุ่น 630mA ฟิวส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง สำหรับ AH90 | U18 | C18
   • ไส้ฟิวส์ทำจากทรายควอทซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและผงทองแดงนาโนเรด
   • หน้าสัมผัสทั้งหมดเคลือบทอง มีอิมพีแดนซ์ต่ำ หน้าสัมผัสดี และทนทานต่อการเกิดออกซิเดชัน
   • ทรายควอทซ์และผงทองแดงมีประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม และความต้านทานของผงทองแดงต่ำมาก
   • เพิ่มช่วงการได้ยินและลดการบิดเบือนเสียง
   • การขยายความถี่สูงนั้นดีและงดงาม ความถี่กลางนั้นเต็มและหนาแน่น และถี่ต่ำนั้นลงได้ลึกและหนักแน่น
  • iFi Audio DC Blocker อุปกรณ์ปรับสภาพไฟฟ้า 1,000mV

   5,590 ฿
   • ขนาดเล็ก ใช้งานได้อเนกประสงค์ ไม่ปิดกั้นขั้วต่อ ซ็อกเก็ต
   • บล๊อกแรงดันไฟฟ้า DC ที่เป็นต้นกำเนิดเสียงรบกวน เช่น เสียงจี่ เสียงฮัม
   • ปิดกั้นแรงดันไฟฟ้า DC ที่มากกว่า 1,000mV (สาเหตุหลักของเสียงฮัม)
   • เทคโนโลยี ZERO DC Block หยุด DC ไม่ให้เข้าสู่เครื่องขยายเสียงของคุณและกำจัดเสียงหึ่งของหม้อแปลงเครื่องขยายเสียง
   • อัตราสูงสุด >7A อัตรากระแสไฟต่อเนื่อง 4A
   • ระดับแรงดันไฟฟ้า 90 – 240 V
  • iFi Audio GND Defender เครื่องบล็อกเสียงรบกวนอัฉริยะ

   4,990 ฿
   • AI Ground Detection แต่ละยูนิตจะตัดการเชื่อมต่อกราวด์บนอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติ
   • Ground Loop Elimination กรองเสียงเพื่อกำจัดเสียงฮัมและเสียงกระหึ่มที่น่ารำคาญซึ่งเกิดจากกราวด์ลูป
   • Ground Safe คืนสถานะการเชื่อมต่อกราวด์โดยอัตโนมัติเพื่อส่งกระแสหากตรวจพบข้อผิดพลาด
   • Silent Power ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Silent Power ตอนนี้อเนกประสงค์กว่าที่เคย
   • การป้องกัน EMI จะยังคงอยู่เมื่อใช้ GND Defender
   • ตัวเชื่อมต่อ IEC เกรดทางการแพทย์ – GND DEFENDER มาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ IEC เกรดโรงพยาบาลซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือและความทนทานของอุปกรณ์
   • พิกัดแรงดันไฟฟ้า 90V ถึง 240V จึงสามารถใช้งานได้ทั่วโลก
   • รองรับพิกัดกระแสไฟต่อเนื่อง: 10A (1100W – 2400W)
  • TOPPING P50 Regulated Linear Power Supply หม้อแปลงลดสัญญาณรบกวน สำหรับ Topping D50 D50s DX3 Pro D30

   4,290 ฿
   BlackBlack
   SilverSilver
   • Regulated Linear Power Supply หม้อแปลงลดสัญญาณรบกวน
   • Topping P50 หม้อแปลงลด Noise เพิ่มคุณภาพเสียง
   • ชิปเซ็ต TPS7A4700 จำนวน 3 ตัว เหมาะสำหรับชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงระดับ Hi-Fi
   • รองรับใช้งานกับ Topping D50 , D50s , DX3 Pro , D30
   • บอดี้ผ่านกระบวนการ CNC
   • บอดี้แข็งแรงทนทาน ทำจาก Solid Aluminum Brick
   • ช่วยป้องกัน EMC และ Noise ได้เป็นอย่างดี
   • รองรับแหล่งจ่ายไฟสากล
   • 115V สำหรับ AC100V-120V ที่ 50/60Hz
   • 230V สำหรับ AC220V-240V ที่ 50/60Hz
   • กำลังขับเหลือเฟือ 15V Modules ที่ให้ค่ามากกว่า 10000 uF
  • Wireworld Aurora 7 สายไฟประสิทธิภาพสูง Silver-Clad Oxygen-Free Copper (OFC) 1.5 เมตร

   9,550 ฿
   • Aurora 7 สายไฟประสิทธิภาพสูงยาว 1.5 เมตร
   • ดีไซน์แบนราบ กว้าง 7/8 นิ้ว x หนา 3/8 นิ้ว และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น
   • ตัวนำสัญญาณ 12AWG
   • วัสดุตัวนำทองแดงปราศจากออกซิเจนหุ้มเงิน Silver-Clad Oxygen-Free Copper (OFC)
   • Fluxfield Technology™ เพื่อดูดซับสัญญาณรบกวนจากสายไฟ และทำให้เสียงสะท้อนทางไฟฟ้าที่สายไฟและเครื่องปรับอากาศอื่นๆ
   • ฉนวน Compositex 2 ลดการรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก
   • ปลั๊ก WireWorld Globe-Grip หุ้มสีเงิน ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับคุณในการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
   • เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่ต้องใช้ขั้วต่อ IEC (C13)
   • ความสามารถในการจัดการกระแสไฟฟ้าสูง
  • Wireworld Aurora 7 สายไฟประสิทธิภาพสูง Silver-Clad Oxygen-Free Copper (OFC) 2 เมตร

   11,200 ฿
   • Aurora 7 สายไฟประสิทธิภาพสูงยาว 2 เมตร
   • ดีไซน์แบนราบ กว้าง 7/8 นิ้ว x หนา 3/8 นิ้ว และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น
   • ตัวนำสัญญาณ 12AWG
   • วัสดุตัวนำทองแดงปราศจากออกซิเจนหุ้มเงิน Silver-Clad Oxygen-Free Copper (OFC)
   • Fluxfield Technology™ เพื่อดูดซับสัญญาณรบกวนจากสายไฟ และทำให้เสียงสะท้อนทางไฟฟ้าที่สายไฟและเครื่องปรับอากาศอื่นๆ
   • ฉนวน Compositex 2 ลดการรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก
   • ปลั๊ก WireWorld Globe-Grip หุ้มสีเงิน ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับคุณในการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
   • เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่ต้องใช้ขั้วต่อ IEC (C13)
   • ความสามารถในการจัดการกระแสไฟฟ้าสูง

  พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ

  ตะกร้าสินค้า