รวมโปรโมชั่น JABEN Promotions หูฟัง แอมพ์ DAP เด็ด
ช้อปดีมีคืน 2565 ช้อปหูฟังลำโพง DAP DAC สูงสุด 30,000 บาท

JABEN x ช้อปดีมีคืน ใช้สิทธิง่ายๆ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าเท่าใดก็ได้ (ใช้สิทธิได้สูงสุด 30,000 บาท) และขอใบกำกับภาษี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 เพื่อลดหย่อนภาษีปีภาษี 2565 ยื่น 2566

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
2. เป็นผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิได้ทุกคน ยกเว้นพวกห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล

สอบถามรายละเอียด และ ส่งรายละเอียดใบกำกับภาษี

SoftEars Partner Promotion
Focal JABEN Partner Promotions
Encore JABEN Partner Promotions
EPOS SENNHEISER POLY Plantronics JABEN Partner Promotions

CLEARANCE SALE

พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการและกด ENTER เพื่อค้นหา

ตะกร้าสินค้า